CONTACTOS
Correo Postal:
       Calle Galicia, 52 - Entreplanta- Sala 1.
       Monforte de Lemos Lugo
E-mail: informa@ancianosdelmundo.org
Tlfno.:   649 545 984